IMGP3866.jpg

ทางเลือก

โครงการ

ภาพโดย Bret Scheinfeld

การศึกษาความยุติธรรมสำหรับ

การเปลี่ยนแปลงทางสังคม:

กรอบการดำเนินการ

เราเชื่อว่าการเตรียมการทางสังคมเศรษฐกิจการเมืองและการศึกษาในปัจจุบันทำให้เกิดความสัมพันธ์ของอำนาจ ...

เชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับปัญหาและผลงานของ The Alternatives Project (TAP)

 

มีคำถามหรือไม่?

ต้องการแบ่งปันกิจกรรมทรัพยากรหรือองค์กรหรือไม่?