top of page
TAP-LargeApplication-FullColor-200px.png

Taarifa ya Mradi Mbadala

Haki ya Elimu kwa Ajili ya Mabadiliko ya Jamii:

Mfumo wa Utendaji

Sisi, Wahusika tulioweka sahihi zetu, tunaamini kwamba mipango ya sasa ya kijamii, kiuchumi, kisiasa, na kielimu inazaaa mahusiano ya madaraka ambayo yanasababisha ukosefu mkubwa wa usawa na ambao hatimaye utatishia mahusiano ya madaraka ambayo yanasababisha ukosefu mkubwa wa usawa na ambao hatimaye utatishia mahusiano ya madaraka ambayo yanasababisha ukosefu mkubwa wa usawa na ambao hatimaye utatishia mahusiano ya madaraka ambayo yanasababisha ukosefu mkubwa wa usawa na ambao hatimaye utatishia mahusiano ya madaraka ambayo yanasababisha ukosefu mkubwa wa usawa na ambao hatimaye utatishia mahusiano Msimamo wetu ni mafunzo mbadala kwa ajili ya haki, na mfumo wa Elu unaokwenda na wakati ambao utasaidia mabadiliko ya kijamii tunayohitaji ili kuunda ulimwengu tajiri, wenye usawa zaidi, na endelevu.

Majanga yaliyopo ulimwenguni na yale yanayohusiana nayo yanasukuma ubinadamu na sayari hai kuelekea mwangukowa kisiasa, kijamii, kiuchumi, na kiikolojia. Majanga haya - ambayo kwa sasa yanaonekana katika janga la coronavirus duniani kote, kutokuwepo kwa usawa wa kimuunitikadi, ukatili wa polisi na ubaguzi wa rangi, muundo dume uliojikimu, kuongezeka kwa la machafuko naishwa mazing - yanaendeshwa ulimwenguni na ubepari na harakati za kijeshi. Lazima tuchukue wakati huu wa kipekee wa kihistoria ili kufikiria upya na kubadilisha Elu ya umma kwa kiasi kikubwa kama hatua ya kuingia kwenye mabadiliko ya kina ambayo yatajenga mshikamano wa kibinadamu na ushir muulet Tunakataa wazo kwamba kipaumbele cha Elu ni kujenga 'mtaji wa nguvumali'; tunasisitizai kwamba vipaumbele vya Elu vinapaswa kujumuisha mifumo ya ikolojia endelefu r na haki zaidi za kijamii kwa vizazi vya sasa na vijavyo. Hii inahitaji kuundwa kwa mifumo ya haki ya Elu ambayo tunaweza tu kufikia kama sehemu ya mapambano mapana kwa ajili ya mabadiliko ya kijamii katika nyanja nyingine zote, hasa uchumi na katika siasa.

Mapambano ya kimaendeleo ni muhimu kuunda mikataba mipya ya kijamii ambayo hutumikia maslahi ya pamoja ya wengi badala ya maslahi binafsi ya wachache. Historia ya binadamu inaonyesha mfululizo wa mabadiliko magumu na yanayohusiana ya kijamii yaliyoundwa na mahusiano ya madaraka: kuanzia nyakati za ujima hadi viwanda, kupitia ushindi wa kikoloni, udikteta wa kijamii yaliyoundwa na mahusiano ya madaraka: kuanzia nyakati za ujima hadi viwanda, kupitia ushindi wa kikoloni, udikteta kijamii kikoloni upelelezi wa kibepari i na hali ya usalama wa taifa tunaona leo. Kila tabaka jipya linalotawala linazalisha itikadi inayoendeleza utawala wake, na kuahalalisha kutokuwepo kwa usawa, linajenga, na kukuza ukataji wa tamaa kwamba mabadiliko yanawezekana Mamlaka haya ya kiitikadi karibu daima haya ya Kiitikadi karibu daima - binadamu / zisizo za kibinadamu, kiume / kike, akili / mwili, kidunia / kiroho, bora / duni, mijini / vijijini, sisi / wao - ambayo humpa mshindi haki ya kutumia ulimwengu wa asili na viumbeyo vyote. Udikteta mamboleo, uzawa, mfumo dume, na umaarufu wa ulowezi wa kikoloni unaojitokeza duniani kote baada ya ujio wa utandawazi na ongezeko la uhamiaji kutokana na migogoro na mabadiliko ya tabia nchi nchi yanaimarisha panducinya tabia nchi yanaimarisha ว้าว.

ลีโอ, มิฟุโมะยะอิมุดูนิอานีโคเทอิเมอุนดวากาติกามาวาโซยาอุเบปาริมาโบเลโอนามาวาโซยาอุฟานิซิ, คิวังโกชะคุรุดิชามัทจิอุชะกุซี, อุชชินดานิ, นาอูคูจิวาอุชูมิ............................................................................................................................ อิติกาดิฮิอิอินะยะปามะชิริกะทะจิริยะคิมาตะฟานามาบิลิโอเนอาอูเวโซยูซิโอนาวิซุอิซิวาคุนดะมิวเลเคโอวาอุชูมิวาดูเนียนามิฟุโมะยาคิซิอาซายาคิตาฟานากึนเดเลซาอุจิมบาจิมาดินีนาชูฮัวลิอิซาคิอาบูอิซาอิบาชิวา Ikiwa imepangwa kwa namnaa hii, mifumo ya Elu hutumika kuimarisha na kuhalalisha hali ya kutokuwepo usawa wa kijamii, ubaguzi, na matabaka ndani ya mataifa yote. Hata hivyo, kama zinavyoonyesha tawala zilizopo, Elu pia ni uwanja muhimu wa mashindano. Mataifa ya kimabavu, yakijua vizuri sana kwamba Elu inaweza kuwa nguvu ya mabadiliko, yanachukua hatua za haraka kuitumia kama chombo cha kuhakikisha watu wanadhibitiwa na kutii.

Matokeo yake, kwa watoto wengi na vijana, hakuna matumain ulimwengu. Ubora wa Elu wanayoipata unazidi kutenganiswana hadhi yao katika jamii na kiuchumi na eneo la kijiografia wanapokaaa familia zao. Elimu inazidi kupangwa katika masoko ya ushindani ambayo yanaunda na kukita ukabila, tabaka, na ukosefu wa usawa wa kijinsia ambapo wenye shule binafsi na wakandarasi, pamoja na walimu na wanafunzi wanashindana kupimia kupimia, nawarama waapani kama bidhaa inayotolewa kupitia bajeti za ummaamabazo hazitoshelezi, huzingatia ubora wa matokeo, uundaji wa mtaji wa nguvumali, na kiwango cha urudishaji wa mtaji kiuchumi, na thamani ya pesa. Aina hii inaimarisha matabakaya binadamu, ubaguzi wa rangi, wazungu kujiona ndio bora na watawala, unyanyapaaji wa walio tofautii, uhalalishaji wa ukosefu wa usawa wa kiuchumi na kisiasa, ubinafsiua kupitiliza bila uchumi us waokiua kupitiliza bila เชอเรียซาคิมาบาวู Tokeo lake moja ni utata wa kupindukia kwamba jamii zilizoelimika sana katika history ya binadamu kwa pamoja ndizo zinazosabisha kuanguka kwa mifumo ya sayari hai, ambacho ni kama kitendo cha kujiua mazing pamo

Kwa miaka thelathini iliyopita, mapekendezoi endelevu ya asasi za kiraia na vyama vya elu yamesukuma ulimwengu kukumbatia haki ya elu na dhamira ya Elimu Kwa Wote: Kwenda shule kwa lazima kumepanua kwa kiiku kiwango ambacash Familia nyingi sasa zinaamini kwamba kumaliza miaka 8 hadi 12 ya shule ni muhimu kwa mustakabali wa watoto wao na serikali nyingi zinaamini kwamba kutoa Elu bure kwa umma kwa watoto wote na vijana ni sera nzuri ya umma. Lakini hatupo karibu na kufanikisha hili. กวาเซฮีมุ, udhalimu mkubwa wa kimuktadha ulilaosababishwa na miongo minne iliyopita uliozingatia masoko kama msingi umesababisha kudumishwa kwa matumizi madogo katika sekta ya kijamii na kubeza shughuli zote za serikali kubeza shughuli zote za serikali kubeza zote za na uwekezajii zaidi unahitajika na inawezekana, kutoka kwa serikali za kitaifa na pia mashirika ya kimataifa na ya kimataifa.

Sio kwamba hakuna pesa; serikali daima hupata fedha za kutumia kwa ajili ya jeshi, polisi, usalama naupelelezi, na ustawi wa makampuni. Ili kukabiliana na itikadi hii, ni lazima tufichue uhaba kama hadithi na ubanaji matumizi kama chaguo la sera ya makusudi ya kuendesha ajenda ya ubinafsishaji unaotokana na upebari mamboleo.

Wakati malengo ya matumizi kwa ajili ya remu yanaakisi makubaliano ya kimataifa, serikali nyingi hazifikii hata lengo la kutumia asilimia 20 ya bajeti zao na asilimia 6 ya Pato lao la Taifa kwa ajili ya Elu. Jumuiya ya kimataifa imeahidi kwa miongo kadhaa kutumia asilimia 0.7 ya Pato lao la Taifa kama Msaada Rasmi wa Maendeleo, lakini bado wanatenga kisehemu kidogotu cha hii. Na Malengo haya yote yanadhoofisha sana Wahitaji.

Tunahitaji kushinda hoja hizi katika nyanja za umma. ตาติโซลิลิโกะนิไซดียะอุเวเคะซาจิ. Taasisi za fedha za kimataifa - kama vile IMF na Benki ya Dunia - ni taasisi za ukoloni mambaleo zinazoendeleza sera za upebari mambaleo, kile kinachojulikana kama sera za Makubaliano ya Washington duniani kote. IMF na Benki ya Dunia zimekuwa na jukumu kubwa la ushawishi katika sera ya elu (na sera nyingine za kijamii). Badala ya kusaidia Elu, IMF kwa kweli inazuia nchi kutumia pesa kwa ajili ya kuajiri walimu na watumishi wengine wa sekta ya umma. Benki ya Dunia inajifanya kuwa chanzo cha utafiti wa ushauri wa malengo mazuri, lakini kwa miongo minne iliyopita imeweka mapendekezo yake katika itikadi yake ya ubepari mamboleo. Ni wakati muafaka kwa mkutano mpya wa Bretton Woods kwa ajili ya kufikiria marekebisho makubwa ya IMF na Benki ya Dunia.

Tunatoa wito wa mabadiliko makubwa. Serikali zote lazima zifanye Elu ya umma bure tangu utotoni hadi elu ya juu ambayo itawezesha umuhimu, ushirikishaji, wa kidemokrasia na kutathimini namna tunavyo fikiria kutenda pamoja duniani kote. Kutoa Elu kama haki ya binadamu inahitaji uwekezaji kamilifu katika mifumo ya umma, uwekezaji endelevu kupitia mifumo ya kitaifa na kimataifa, marekebisho ya mfumo wa kodi, pamoja na msaui usio na masharti kuti Mtaala unapaswa kukataa kikamilifu ukimya na ushiriki wa watumiaji wa huduma ambao hulisha ongezeko la joto duniani na janga la hali ya hewa. Ikiwa na mizizi yake katika jamii, Elu lazima iwe muhimu kiutamaduni na kukuza maadili ya kibinadamu ya kupinga ubaguzi wa rangi, ubaguzi wa kijinsia, na kujenga, mshikamano wa kijamii, huriluma kupinga ubaguzi wa rangi, ubaguzi wa kijinsia, na kujenga, mshikamano wa kijamii, hurimoz kupinga, fikuali na kuimarisha demokrasia. วะลิมุวะนะฮิทาจิ uhuru wa kitaaluma, mazingira bora ya kazi, na, kupitia vyama vya wafanyakazi na mashirika mengine, sauti kubwa katika utengenezaji wa sera. Kadhalika, wanafunzi na vyama vyao vya uwakilishi lazima pia wawe na sauti katika maamuzi ya kisiasa na kiakademia, wakiwa kwamba haki yao ya kushiriki imetambuliwa kikamilifu.

Dunia inahitaji mtazamo wa kina wa Elu ambayo itasaidia kubadilisha na kuunda jamii zenye mabadiliko. Hii itahitaji mkataba mpya wa kijamii ambao unathamini matumizi kwa ajili jamii juu ya matumizi ya kijeshi na usalama na kwenda zaidi ya maslahi finyu ya sekta ya biashara, makampuni ya technologia za ridu, minyoreng woro ya shi Tunatoa wito wa kugeuza harakati za kuelekea ubinafsishaji wa Elu na huduma zingine za kijamii na kuweka mantiki ya biashara nje ya Elu na upangaji wa sera za kijamii.

บาดาลายาเกะ tunapata nguvu kutokana n mapambano na kujifunza kutoka kwa jumuia za wanafunzi na walimu, harakati za vyama vya wafanyakazi kwa ujumla, jumuia za za kidemokrasia za kijamii - ikiwa vamo pai habari, vyama, na wataalamu ambao ni washirika wa ahadi yetu ya kuendeleza haki katika jamii halisi tunamoishi na dosari zake. Makundi haya tayari yameandaa njia mbadala za haki za kielimu, ikiwa ni pamoja na shule na programu zisizo rasmi za Elu zinazosaidia ujamaa wa karne ya 21, uhuru wa wazawa na watu weusi, kuondolewa weraku kwa ukol wa weusi, kuondolewa weraku kwa ukol wa weusi mafunzo muhimu.

Haki katika Elu inategemea uendelezajiwa malengo yanayohusiana na haki katika maeneo manne:

1. Haki ya kijamii - Kujenga Elu kwa ajili ya usawa, mageuzi, na maisha yanayobadilika.

มิฟุโมะยะอิมุอินะฮิทาจิคุรุดีเทนากาติกาคุชูโฮคุลิเคียอูโคเซฟุวายูซาวะนาฮากิคาติกาจามิอิซาโอคุคุซาฮาคิซาบินาดามุวาวา rangi zote จินเซีย na ulemavu na aina shirikishi ambazoo zitafundisha jinsi na kufa

2. Haki ya hali ya hewa - Kujifunza jinsi tunaweza kuishi kwa kukuza maisha katika sayari.

Tunahitaji Mkataba Mpya wa Kijani Ulimwenguni na mifumo ya Elimu ya umma inayofundisha ikolojia ya binadamu na maadili ya uongozi ambayo yatawezesha mabadiliko haya sasa na katika siku zijazo.

3. Haki ya kiuchumi - Kuwekeza kwenyei Elu na huduma nyingine za umma katika uchumi uliobadilishwa.

Mfumo wa uchumi lazima utosheleze mahitaji halisi ya watu wote kwa kuzingatia usawa na fursa, sio faida. Janga hili lazima liwe mwashirio wa mabadiliko ya msingi wa kutoka kwenye ubepari na kuelekea demokrasia ya mahali pa kazi na mageuzi makali ya kugawa upya uchumi unaotoa kipaumbele kwa kodi inayolenga maendeleo matika

4. Haki ya kisiasa - Urekebishaji wa mijadalaya kisiasa katika ngazi zote

Tunahitaji kuondokana na utawala wa kimabavu na utaifa unaojenga chuki dhidi ya wahamiaji kutoka mataifa mengine. Lazima tuimarishe mshikamano wa kimataifa, kukuza ushirikiano wa kimataifa, na kuimarisha harakati za makundi ya kimataifa mpaka kwenye mashina. Tunahitaji kutengeneza uchumi jumuishi zaidi na demokrasia shirikishi katika ngazi za mitaa, kitaifa, na kimataifa.

มาวาโซฮายะยะวะลีฮายาชิริอิ ndoto za mchana au utopia; บาหลี yanajenga juu ya mawazo na vitendo vya makundi mengi ya wanamaendeleo na vyama duniani kote. Sisi, wahahusika tuliosaini, tunaona mawazo haya ni kwa ajili ya kufanya mtazamo mpya wa elu na jamii kama njia muhimu ya kukabiliana na kuondokana na majanga makubwa ambayo sayari inakabiliwa nayo.

bottom of page